The Master in Public Management (UAB-UB-UPF) offers advanced and specialized training in public management.  The program provides students with theoretical and methodological tools that are necessary either for generating knowledge about public management through research, or for engaging in professional practice in public management. The Master’s degree is taught by academics of the three universities that take part in this joint program, as well as by a small number of scholars and professionals invited from others institutions.

El Grup d’Estudis Federals i Autonòmics, reconegut com a grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, està treballant en un projecte d’investigació concedit pel Ministeri d’Educació i Ciència (SEJ 2007-63457/JURI) titulat “La potenciació de l’Estat democràtic i social des de les comunitats autònomes. Una perspectiva jurídica a través dels drets de participació i de prestació”.

 

El projecte té un triple objectiu:

  1. Determinar fins a quin punt les competències autonòmiques permeten crear i desenvolupar nous drets de participació i de prestació;
  2. Establir quines possibilitats de regulació existeixen a nivell comparat i quines són les més adequades o doten de major eficàcia al dret en qüestió amb la finalitat de proposar desenvolupaments de cada dret (possibilitats de regulació);
  3. Reflexionar fins a quin punt la introducció d’un catàleg de drets estatutari pot servir a les comunitats autònomes per consolidar la seva posició de garants (conjuntament amb l’Estat) de l’Estat democràtic i social.

 

Aquest portal informàtic vol oferir a la comunitat científica totes aquelles dades que ens serveixen per dur a terme la nostra investigació. És un portal dinàmic en el sentit que, a mesura que avança la nostra tasca, el web es va nodrint de nous materials i es va actualitzant.

El Grup d’Estudis Federals i Autonòmics, reconegut com a grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, està treballant en un projecte d’investigació concedit pel Ministeri d’Educació i Ciència (SEJ 2007-63457/JURI) titulat “La potenciació de l’Estat democràtic i social des de les comunitats autònomes. Una perspectiva jurídica a través dels drets de participació i de prestació”.

 

El projecte té un triple objectiu:

  1. Determinar fins a quin punt les competències autonòmiques permeten crear i desenvolupar nous drets de participació i de prestació;
  2. Establir quines possibilitats de regulació existeixen a nivell comparat i quines són les més adequades o doten de major eficàcia al dret en qüestió amb la finalitat de proposar desenvolupaments de cada dret (possibilitats de regulació);
  3. Reflexionar fins a quin punt la introducció d’un catàleg de drets estatutari pot servir a les comunitats autònomes per consolidar la seva posició de garants (conjuntament amb l’Estat) de l’Estat democràtic i social.

 

Aquest portal informàtic vol oferir a la comunitat científica totes aquelles dades que ens serveixen per dur a terme la nostra investigació. És un portal dinàmic en el sentit que, a mesura que avança la nostra tasca, el web es va nodrint de nous materials i es va actualitzant.

L'objectiu principal del màster és desenvolupar els coneixements i competències necessàries que, amb una orientació multidisciplinar, permetin a l'estudiant exercir com a professional en l'àmbit de la gestió pública, o dedicar-se a la recerca sobre aquests temes. Les sortides professionals del màster s'ubiquen principalment a l'àmbit públic i para-públic: institucions de recerca i docents, administracions públiques, empreses públiques, empreses privades que treballen pel sector públic a través de la provisió de tot tipus, organitzacions no governamentals, partits polítics, institucions polítiques, unitats i gabinets d’anàlisi, consultories, etc.

Les classes seran majoritàriament al matí, dins de la franja horària de 9:00 a 14:00, però pot haver-hi alguns mòduls en què algunes o inclús la majoria de sessions siguin a la tarda, dins de la franja horària de 15:00 a 20:00, per motius d’agenda dels professors/es que hi participen. 

 

Els 60 ECTS que conformen el MGP impliquen una càrrega de treball que requereix dedicació exclusiva per part de l’estudiant.

Investigador principal:

Mercè Barceló (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  

Universitat Autònoma de Barcelona

Facultat de Dret. Edifici B - Campus de la UAB  

08193  Bellaterra - Cerdanyola del Vallès  

Barcelona  

Espanya  

 

 

 

Objectius i perfil de formació

 

L'objectiu principal del màster és desenvolupar els coneixements i competències necessàries que, amb una orientació multidisciplinar, permetin a l'estudiant exercir com a professional en l'àmbit de la gestió pública, o dedicar-se a la recerca sobre aquests temes. Les sortides professionals del màster s'ubiquen principalment a l'àmbit públic i para-públic: institucions de recerca i docents, administracions públiques, empreses públiques, empreses privades que treballen pel sector públic a través de la provisió de tot tipus, organitzacions no governamentals, partits polítics, institucions polítiques, unitats i gabinets d’anàlisi, consultories, etc.

 

El Màster en Gestió Pública pretén aconseguir que els seus estudiants siguin capaços de:

 

• Analitzar de manera crítica els problemes socials i polítics

• Analitzar problemàtiques socials i polítiques reals -diverses i complexes

• Aplicar els coneixements adquirits a casos pràctics

• Avaluar processos d'intervenció en la realitat social i política

• Demostrar habilitats d'organització eficient i eficaç del propi temps

• Desenvolupar capacitat d'autoaprenentatge que permeti adreçar problemàtiques en entorns diversos

• Dissenyar processos d'intervenció en situacions i problemàtiques socials i polítiques específiques

• Identificar i comprendre fenòmens socials i polítics complexos

• Presentar de manera constructiva i efectiva continguts complexos i propostes d'actuació

• Treballar en equip, sabent identificant el rol on se sent més còmode; treballar en entorns diversos

• Entendre i relacionar conceptes, teories i metodologies que, provinents de diverses disciplines, són útils en l'exercici de la gestió pública

 

Específicament, en l’orientació de recerca, els estudiants seran capaços de:

 

• Definir objectes d'estudi.

• Desenvolupar la capacitat de plantejar preguntes de recerca rellevants (teòricament o empírica).

• Dissenyar una metodologia d'anàlisi correcta per respondre aquestes preguntes.

• Portar a terme l'anàlisi i de respondre a les preguntes de manera efectiva.

 

Els estudiants del MGP són estudiants de les tres universitats que participen en el màster. Per tant, tenen accés a tots els serveis que la UAB, la UB i la UPF ofereixen als seus estudiants –per exemple, les biblioteques.

Els professors/res d’aquest màster desenvolupen la seva activitat de recerca en diversos grups i institucions, com ara l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB , el Departament de Ciència Política i Dret Públic de la UAB, l’Institut d’Economia de Barcelona de la UB, el Departament d’Economia Política i Hisenda Pública de la UB , el Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, i el Centre de Recerca en Economia de la Salut de la UPF.

En el seu recorregut, aquest màster ha contribuït al creixent interès per la millora de la gestió pública en el nostre entorn. La creació de l’Associació Catalana de Gestió Pública va ser iniciativa d’antics estudiants del MGP.